نوع پست: انیمه

7.6 /10
7.45 /10
انیمه چطور زندگی می کنی 2023 The Boy and the Heron
8.4 /10
8.61 /10
انیمه خاطرات داروساز 2023 The Apothecary Diaries
انیمه اوزوماکی uzumaki 2023
6 /10
انیمه جونجی ایتو مانیاک 2023
6.4 /10
انیمیشن پادشاه گوزن (2021) the deer king