کشور سازنده: ژاپن

7.6 /10
7.45 /10
انیمه چطور زندگی می کنی 2023 The Boy and the Heron
انیمیشن درون و بیرون 2024Inside Out 2
7.7 /10
انیمیشن کورالین 2009
8.4 /10
8.61 /10
انیمه خاطرات داروساز 2023 The Apothecary Diaries
7.3 /10
انیمیشن مینیون ها: من نفرت انگیز 2 2013
7.7 /10
انیمیشن لیدی باگ و گربه نوآر ماجراجویی در پاریس فصل 1 2015
7.6 /10
انیمیشن مینیون ها من نفرت انگیز 1 2010
انیمه اوزوماکی uzumaki 2023
6 /10
انیمه جونجی ایتو مانیاک 2023