امتیاز: ۵.۴

5.4 /10
انیمیشن پلوی: هرگز تنها پرواز نکن Ploey: You Never Fly Alone 2018
5.4 /10
انیمیشن خانواده آدامز 2 (The Addams Family) 2021