سال تولید: 2011

7.2 /10
انیمیشن پاندای کونگ فو کار 2 (2011)
7.2 /10
انیمیشن رنگو 2011 rango
7.9 /10
انیمیشن لالوناLa Luna 2011
4.7 /10
انیمیشن ماشین پرنده 2011
4.3 /10
انیمیشن غذای دریایی 2011
7.0 /10
انیمیشن لیفی مرغی در طبیعت وحشی 2011