کشور سازنده: لوکزامبورگ

console.log("Hello world");